Tarieven

Scroll de tabel om meer te zien
Begraven van een overledene Tarief 2021
Begraven van een overledene van 12 jaar en ouder €948,80
Begraven van een overledene tussen 1 en 12 jaar €474,40
Begraven van een overledene van 1 jaar of jonger €237,20
Extra kosten: Op zaterdag en op buitengewone tijden betaalt u een toeslag voor het begraven van een overledene. €479,90
Scroll de tabel om meer te zien
Urn bijzetten en as verstrooien Tarief 2021
Bijzetten van een asbus of urn in de urnenmuur Bloemendaal (inclusief afdeksteen) €233,80
Bijzetten van een 2e asbus of 2e urn in de urnenmuur (exclusief afdeksteen) €65,05
Bijzetten van een asbus of urn in de urnenmuur Bennebroek (exclusief afdeksteen) € 65,05
Bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf, particulier urnengraf of particulier graf €229,40
Verstrooien van as per asbus €46,35
Aanschaf van een urnenkelder voor maximaal 4 asbussen €409,80
Scroll de tabel om meer te zien
Grafrecht Tarief 2021
Particulier graf voor onbepaalde tijd €4.084,70
Particulier kindergraf voor onbepaalde tijd €2.042,35
Particulier graf voor 20 jaar €1.649,60
met 1 jaar verlengen €85,80
met 10 jaar verlengen €824,80
met 20 jaar verlengen €1.649,60
Particulier kindergraf voor 20 jaar €824,80
met 1 jaar verlengen €43,30
met 10 jaar verlengen €412,40
met 20 jaar verlengen €824,80
Scroll de tabel om meer te zien
Overige diensten Tarief 2021
Afnemen en opnieuw plaatsen van gedenkteken of beplanting door of vanwege de gemeente te verrichten (de beheerder beoordeelt dit) €186,15
Leveren en bevestigen van een aluminium naamplaatje op de herdenkingszuil op de verstrooiingsplaats €62,15
Tijdelijk gebruik van een door de gemeente gereserveerde gemetselde grafruimte €1.118,95
Scroll de tabel om meer te zien
Inschrijven en overboeken van een graf Tarief 2021
Het inschrijven en overboeken van een graf in een register €49,65
Scroll de tabel om meer te zien
Recht urnennis en urnengraf Tarief 2021
Voor 20 jaar €1.091,20
met 1 jaar verlengen €57,75
met 10 jaar verlengen €545,60
met 20 jaar verlengen €1.091,20
Scroll de tabel om meer te zien
As verstrooien Tarief 2021
Het verstrooien van de as op het veld of in een graf €46,35
Als de as wordt verstrooid op het veld betaalt u ook verstrooirecht €79,70
Scroll de tabel om meer te zien
Grafbedekking en onderhoud Tarief 2021
Onderhoud van voorwerpen en beplanting op particulier graf of eigen graf €51,50
Onderhoud van voorwerpen en beplanting op urnengraf, kindergraf of algemeen graf €17,40
Onderhoud van particulier (urnen)graf, particulier kindergraf of eigen graf waarop geen voorwerpen geplaatst zijn €9,65
Onderhoud van urnennis met of zonder voorwerpen €9,65
Algemeen onderhoud van de begraafplaats per particulier, eigen graf, kindergraf, urnengraf of urnennis €57,60
Scroll de tabel om meer te zien
Gebruik aula Tarief 2021
Gebruik van de aula per half uur of gedeelte daarvan €164,90
Gebruik van de aula op zaterdag en buitengewone uren. U betaalt extra €164,90
Bespelen van het orgel €137,95