Tarieven

Begraven van een overledene Tarief 2022
Begraven van een overledene van 12 jaar en ouder €981,05
Begraven van een overledene tussen 1 en 12 jaar €474,40
Begraven van een overledene van 1 jaar of jonger €237,20
Extra kosten: Op zaterdag en op buitengewone tijden betaalt u een toeslag voor het begraven van een overledene. €496,20
Urn bijzetten en as verstrooien Tarief 2022
Bijzetten van een asbus of urn in de urnenmuur Bloemendaal (inclusief afdeksteen) €241,75
Bijzetten van een 2e asbus of 2e urn in de urnenmuur (exclusief afdeksteen) €67,25
Bijzetten van een asbus of urn in de urnenmuur Bennebroek (exclusief afdeksteen) € 67,25
Bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf, particulier urnengraf of particulier graf €237,20
Verstrooien van as per asbus €47,95
Aanschaf van een urnenkelder voor maximaal 4 asbussen €423,75
Grafrecht Tarief 2022
Particulier graf voor onbepaalde tijd €4.223,60
Particulier kindergraf voor onbepaalde tijd €2.042,35
Particulier graf voor 20 jaar €1.705,60
met 1 jaar verlengen €88,75
met 10 jaar verlengen €852,85
met 20 jaar verlengen €1.705,60
Particulier kindergraf voor 20 jaar €824,80
met 1 jaar verlengen €44,80
met 10 jaar verlengen €426,45
met 20 jaar verlengen €852,85
Overige diensten Tarief 2022
Afnemen en opnieuw plaatsen van gedenkteken of beplanting door of vanwege de gemeente te verrichten (de beheerder beoordeelt dit) €192,50
Leveren en bevestigen van een aluminium naamplaatje op de herdenkingszuil op de verstrooiingsplaats €64,25
Tijdelijk gebruik van een door de gemeente gereserveerde gemetselde grafruimte €1.156,95
Inschrijven en overboeken van een graf Tarief 2022
Het inschrijven en overboeken van een graf in een register €51,35
Recht urnennis en urnengraf Tarief 2022
Voor 20 jaar €1.128,30
met 1 jaar verlengen €59,71
met 10 jaar verlengen €564,15
met 20 jaar verlengen €1.128,30
As verstrooien Tarief 2022
Het verstrooien van de as op het veld of in een graf €47,95
Als de as wordt verstrooid op het veld betaalt u ook verstrooirecht €79,70
Grafbedekking en onderhoud Tarief 2022
Onderhoud van voorwerpen en beplanting op particulier graf of eigen graf €54,50
Onderhoud van voorwerpen en beplanting op urnengraf, kindergraf of algemeen graf €18,85
Onderhoud van particulier (urnen)graf, particulier kindergraf of eigen graf waarop geen voorwerpen geplaatst zijn €10
Onderhoud van urnennis met of zonder voorwerpen €10
Algemeen onderhoud van de begraafplaats per particulier, eigen graf, kindergraf, urnengraf of urnennis €58,25
Gebruik aula Tarief 2022
Gebruik van de aula per half uur of gedeelte daarvan €170.50
Gebruik van de aula op zaterdag en buitengewone uren. U betaalt extra €170,50
Bespelen van het orgel €142,65