Tarieven

Begraven van een overledene Tarief 2023
Begraven van een overledene van 12 jaar en ouder €1010,50
Begraven van een overledene tussen 1 en 12 jaar €488,65
Begraven van een overledene van 1 jaar of jonger €244,30
Extra kosten: Op zaterdag en op buitengewone tijden betaalt u een toeslag voor het begraven van een overledene. €511,10
Urn bijzetten en as verstrooien Tarief 2023
Bijzetten van een asbus of urn in de urnenmuur Bloemendaal (inclusief afdeksteen) €249
Bijzetten van een 2e asbus of 2e urn in de urnenmuur (exclusief afdeksteen) €69,25
Bijzetten van een asbus of urn in de urnenmuur Bennebroek (exclusief afdeksteen) € 69,25
Bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf, particulier urnengraf of particulier graf €244,30
Verstrooien van as per asbus €49,40
Aanschaf van een urnenkelder voor maximaal 4 asbussen €436,45
Grafrecht Tarief 2023
Particulier graf voor onbepaalde tijd €4.350,30
Particulier kindergraf voor onbepaalde tijd €2.103,60
Particulier graf voor 20 jaar €1.756,85
met 1 jaar verlengen €91,40
met 10 jaar verlengen €878,45
met 20 jaar verlengen €1.756,85
Particulier kindergraf voor 20 jaar €849,55
met 1 jaar verlengen €46,15
met 10 jaar verlengen €439,25
met 20 jaar verlengen €878,45
Overige diensten Tarief 2023
Afnemen en opnieuw plaatsen van gedenkteken of beplanting door of vanwege de gemeente te verrichten (de beheerder beoordeelt dit) €198,30
Leveren en bevestigen van een aluminium naamplaatje op de herdenkingszuil op de verstrooiingsplaats €66,20
Tijdelijk gebruik van een door de gemeente gereserveerde gemetselde grafruimte €1.191,65
Inschrijven en overboeken van een graf Tarief 2023
Het inschrijven en overboeken van een graf in een register €52,90
Recht urnennis en urnengraf Tarief 2023
Voor 20 jaar €1.162,15
met 1 jaar verlengen €61,50
met 10 jaar verlengen €581,05
met 20 jaar verlengen €1.162,15
As verstrooien Tarief 2023
Het verstrooien van de as op het veld of in een graf €49,40
Als de as wordt verstrooid op het veld betaalt u ook verstrooirecht €82,10
Grafbedekking en onderhoud Tarief 2023
Onderhoud van voorwerpen en beplanting op particulier graf of eigen graf €56,15
Onderhoud van voorwerpen en beplanting op urnengraf, kindergraf of algemeen graf €19,40
Onderhoud van particulier (urnen)graf, particulier kindergraf of eigen graf waarop geen voorwerpen geplaatst zijn €10,30
Onderhoud van urnennis met of zonder voorwerpen €10,30
Algemeen onderhoud van de begraafplaats per particulier, eigen graf, kindergraf, urnengraf of urnennis €60
Gebruik aula Tarief 2023
Gebruik van de aula per half uur of gedeelte daarvan €175.50
Gebruik van de aula op zaterdag en buitengewone uren. U betaalt extra €175,60
Bespelen van het orgel €146,95